MK SEVERKA MODELPARK SUCHÉ 71 - XX

 Modelpark, tak jak jej známe. V prostoru pro diváky je pruh vysypaný"kačírkem", zakrývající jílovitou zeminu, ve které rok co rok vyrůstá na okraji plevel. Každý rok jej likvidujeme Roundupem a plevel se zase objeví. Po postřiku po plevelu zbyde vždy hnědá rostlina, které stále přibývá a na první pohled to nedělá dobrý dojem o údržbě areálu. Na několika prvních snímcích byl současný stav. Aby na přicházející hlavní akce klubu byl areál lépe připraven, vyhlásil jsem pro všechny členy klubu brigádu k odstranění plevele na čtvrtek 29. května.

        Už v pozvánce pro jednotlivé členy jsem jim popsal o co půjde. Každý si domyslel,jak to asi bude náročné. Bylo nutné v některých částech krumpáčem narušit zeminu a tu do hloubky asi 10 cm odebrat a odvéz kolečkem na vyspravení cesty za rybníkem.

         Brigádu jsem svolal na 17 hodinu, aby se to udělalo ve všední den po práci. Jako optimista jsem očekával asi 10 lidí, no nakonec nás přišlo 7, jako ve filmu Sedm statečných. Nešli jsme zachraňovat vesnici, ale udělat razantní opatření. Sešli jsme se už po 16 hodině, na nikoho nečekali a pustili se do náročné práce s očekáváním, že nám ještě někdo přijde pomoci. Nepřišel už nikdo. V půl sedmé jsme dokončili akci zasypáním celé plochy "kačírkem" a celý prostor hned vypadá lépe, jak můžete vidět na posledních fotkách.

            Těch sedm statečných z klubu byli Jarda Štěrba, Martin Tintěra, Miloš Soukup, Roman Exner, Jan Mašek, Pavel Štern a Slávek Jeníček. Sebe nepočítám, když jsem si to vymyslel. Pomáhala nám Alena Šternová

           Ještě zbývají některé plochy na úpravu, takže aktivitě se meze nekladou. Stačí se přihlásit u správce a on vám řekne co lze udělat kdykoliv.

         31.5.2019   Karel Jeřábek

                               

Read more...

 

            Ti, co chodí stále do Modelparku tento článek nepřekvapí, ale jde o dvě změny, které jsou viditelné. Zmizel stan, což bylo vždy na podzim normální, že jsme jej zbourali a uložili. Jenže tentokrát jsme jej zbourali načisto. Stan jsme používali 5 let a každý rok jsme museli obnovovat některé díly z důvodů havarie při velkých vichřicích. Je nerentabilní a už i stav odpovídal dožití. Proto se po Drakiádě rozmontoval, dobré díly uložily a ostatní šlo na skládku. Co jej nahradí ? Uvidíte, když náš web budete prohlížet dále.

                                 

Read more...