MK SEVERKA MODELPARK SUCHÉ 71 - XX

Přihlašovací formulář

Návštěvnost

1369239
dnes
Včera
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
369
663
369
12374
1369239

Kdo je připojen

We have 7 guests and no members online

          Toto desetiletí rozdělím na webu na 3 části !!!

                       

 

 

 

Přelom milénia a první desetiletí se vyznačovalo velkým rozvojem elektroniky , mobilních telefonů a rozšířením internetu pro širokou veřejnost. To samozřejmě ovlivňovalo i činnost modelářů ve všech odbornostech a klubech. Z hlediska organizace a řízení klubů se stalo vše jednodušší. Veškeré informace z jednání Českého modelářského svazu a jejich komisí, lze nalézt na webových stránkách, rovněž i zpracování kalendáře akcí v jednotlivých odbornostech se organizuje přes internet. Většina klubů má své webové stránky a tak, má-li kterýkoliv modelář zájem o informace, lze je snadno získat. Nadále zůstává vystavování licencí v klubech pro své členy a příspěvek pro Svaz modelářů ve výši 100,-Kč .V roce 2000 začal vycházet nový časopis RC revue a později jeho odnože RC CARS a ROBOT revue. Časopis Modelář nadále vycházel, ale jeho obsah se zaměřoval více na plastikové modelářství. Soukromně vydává čtvrtletně trenér volných modelů Kubeš časopis Volný let.

 

Nejde však jen o organizační záležitosti.To, co u nás nejvíce trápilo modeláře celá desetiletí , byla nedostupnost některých druhů potřebného materiálu . Dnes není problém si přes internet objednat zboží ke stavbě modelů nejen od prodejců v naší republice , ale z celého světa. Rozvojem techniky a použitím nových materiálů se mění i stavba modelů. Jsou k dosažení stavebnice všech možných druhů modelů, od polystyrenových akrobatů až po modely s tryskovým pohonem.V našem okrese jsou výrobci modelů Jiří Šimek a Jiří Tůma. Jiří Šimek vždy stavěl modely perfektně propracované s výborným disainem a tak svou výrobu zaměřil spíš stálému vývoji dalších typů a vyráběl modely jen pro známé modeláře u nás i v zahraničí. Poslední model Scout je pro kategorii RCEN .Naproti tomu Jirka Tůma si založil firmu JITOM a vyrábí stále modely světové úrovně pro kategorie F3J, F3B a F3F, včetně jejich vývoje. Vyrábí modely s názvy Xantipa, Extasy, Evolution, Eagle a X-21 a dodává je po celém světě.

                           

                                                           Modely Scout, vpravo konstruktér Jiří Šimek, doleva piloti J. Imiolek a P. Štern

 

V elektronice se výrobci předhánějí o nejvšestrannější rádiové soupravy, kdy se přestávají vyrábět soupravy na kmitočtech 35 a 40 kHz a převážná většina modelářů ke konci desetiletí využívá souprav s 2,4 GHz. Umožňuje to lépe organizovat nejen soutěže, ale i veřejné akce a běžné létání . Rozvoj a výroba elektromotorů značně pokročil a střídavé elektromotory s kvalitními zdroji, daly úplně jiný směr modelářství. Výrobci se snaží o co nejdokonalejší modely v kompletním provedení i s rádiovými soupravami , ubývá tak soutěží a převládají společné akce a setkání modelářů.

 

Létání na asfaltové ploše u Plynárny se stávalo stále obtížnější. Nebyl nikdo, kdo by se staral o pořádek na ploše, ani o organizaci využití této plochy, protože již patřila soukromníkům z Prahy, které už provoz nezajímal, předpokládali jiné využití. Například zabrání plochy navážkou posekané trávy z dálnice D8 na polovinu plochy! Více se začalo létat na letišti v Užíně, kde měli modeláři vyhrazen prostor asi 300 m od kanceláří směrem na Jedlovou horu. O sekání trávy na této ploše se starali členové ústeckého klubu. Zde jsme také začali létat s elektrolety kategorie RCEN, která se hodně rozšířila. K. Jeřábek zorganizoval v roce 2002 první soutěž na Ústecku v této kategorii s těmito 8 soutěžícími Miroslav Šimek, Bílkovský, Soukup,Beran, Otto V.,Řípa, Ulihrach a Jeřábek . Soutěže se opakovaly ještě v dalších 2 letech.

                                        

                                                    První soutěž RCEN v Užíně zleva Šimek M.,Bílkovský, Soukup, beran, Otto v., Řípa, Ulihrach a Jeřábek.

                                         

                                                                                         Mirkovi Čápovi to ulétlo a všichni to sledujeme.

 

I na této ploše bylo létání s modely stále problematičtější vzhledem k rozvíjejícímu se provozu velkých letadel. Město Ústí n/Labem chtělo investovat do letiště a byl předpoklad, že se vybuduje asfaltová dráha tak, že zasáhne do prostoru, kde právě létali modeláři. Nabídli nám, že můžeme využívat plochu na opačné straně asi 100 m od hangáru směrem na Chlumec. Než došlo k nějakému jednání s ústeckým klubem, který v tu dobu byl jediným aktivním klubem, pronajal si tuto vyhrazenou plochu pro modeláře Radek Skoumal soukromně, trochu ji upravil a od roku 2003 provozuje za poplatek doposud. Sdružuje se zde skupina modelářů, kteří staví převážně velké modely akrobatů a jsou to : Z. Hazmuka, T. Zástěra, V. Šipl, V. David, P. Aixner, L.Mareš, J. Beran, J. Miňovský, V. Blažek a P. Najman.

                                        

                                                                                          Tomáš Zástěra se svým akrobatem na Leteckém dnu

                                         

                                                                                               Láďa Šípl s pěkným akrobatem

                                        

                                                                                Zdeněk Hazmuka při předváděčce na letišti v Užíně

 

V dubnu 2004 zakládá Petr Beran modelářský klub v Chlumci, ke kterému se přidává skupina z klubu Severka a klub je ustaven pod původním číslem 71. V klubu v jeho založení byli P. Beran, M. Čáp, K. Jeřábek, P. Štern, J. Obr, J. Kadlec a J. Lán. Klub nemá vlastní prostory, ale má zázemí ve škole, kde zakládají kroužek leteckých a raketových modelářů. Nejaktivnějšími žáky byli Petr a Martin Brožovi , Tomáš Richtr, Mirek Čáp a Michal Mottl. Zúčastnili se 2x Mistrovství ČR žáků, kde Martin Brož a Petr Brož získali titul přeborníka ČR v raketách. V Chlumci se také každoročně pořádaly velké Drakiády za účasti 60 dětí, později se tato aktivita přenesla do Modelparku. Členská základna se rychle rozšiřovala až na 35 členů. Převážně se létalo v kategoriích RCEN, F3J a F3B. Kromě soutěžních disciplin se členové věnovali různým akrobatům a jetům. V roce 2009 se stává předsedou klubu K. Jeřábek a mění se sídlo do Modelparku v Suché, kde má klub lepší podmínky.

                                      

                                                                          Na soutěži kat. RCEN ve Strakonicích zleva K. Jeřábek, P. Beran a J. Lán

                                     

                                                                              Honza Lán vypouští model Petru Beranovi

                                         

                                                                          Pavel Štern vlevo a Karel Jeřábek s elektrolety pro kat. RCEN

                                        

                                                                                         Honza Kadlec kontroluje těžiště elektroletu

                                         

                                                                 Předseda klubu Severka Petr Beran vpravo, 3. místo na Mistrovství ČR kat. RCEN

                                           

                                                                                      Soutěž házedel s kroužkem v Chlumci

                                          

                                                                    Raketýři z kroužku v Chlumci, Čáp M., ved. Jeřábek K., Brož M., Brož P., Mottl M. a Richtr t

                                       .

                                                                               Martin Brož s maketou rakety Terrapin

                                     

                                                                  Tomáš Richtr s maketou japonské rakety Nippon

                                   

                                                                    Petr Brož s hotovými modely raket Astrobee a RAM

                                   

                                                                                       Michal Mottl a jeho Wild Hawk při zalétávání

                                    

                                                                                         Mirek Čáp jun. na startovišti s padákovou

                                     

                                                                          Na Drakiádě 2006 létali všichni

                                      

                                                                                  Sladkou odměnu a diplom dostal na Drakiádě každý

 

Na rozhraní ústeckého a teplického okresu v obci Suché začínal s modelařením v roce 2001 Josef Vacek. Aby měl kde létat, začal jeho otec v prostoru bývalé skládky z dolu Chabařovice, upravovat plochu vláčením, sekáním a válcováním tak, že se zde dalo slušně létat na ploše 200 x 60 m, ale v okolí byl porost plevelu 1 m vysoký. S úpravou plochy pomáhal i modelář z Modlan Petr Schwertling, který byl členem ústeckého klubu a po roce 2003 přitáhl na létání do tohoto prostoru další modeláře létající na letišti v Užíně. V následujících dvou letech si většina modelářů začala zvykat na prostředí tohoto nového prostoru a tak už v roce 2005 tu chlumecký klub uspořádal soutěž RCEN a letecký den.

 

Pavel Štern začal ještě na letišti u Plynárny létat s modelem tryskáče Hornet. V roce 2005 jsme se zúčastnili leteckého dne ve Znojmě, kde létaly převážně modely s tryskovým pohonem. Nejen, že získal celou řadu zkušeností ohledně stavby a létání s těmito modely, ale poprvé jsme viděli vybudovaný areál pouze pro modeláře. Pěkná asfaltová plocha, ochranná stěna, zázemí s občerstvením, prostory pro ubytování, hřiště pro děti ,atd. Ten areál byl pro Pavla sen, který si zamanul uskutečnit v Suché. Ještě v tomto roce přivezl kovovou buňku na plochu, která měla sloužit k úkrytu před špatným počasím, zpevnil příjezdovou cestu štěrkem a položil panely jako parkoviště. V roce 2006 se spojil s podnikateli Petrem Schwertlingem a Václavem Řípou , že tento areál vybudují. Po začátcích budování odstoupil nejdříve P. Schwertling a v roce 2009 i V.Řípa . Od té doby je celý prostor o ploše 8,5 ha soukromým majetkem Pavla Šterna a pojmenoval jej Modelpark Suché. Ústecký klub si plochu pronajímá k létání. Klub modelářů Severka se z Chlumce přestěhoval do Modelparku v Suché, kde provozuje svoji veškerou činnost.

Ještě v roce 2006 byla vybudována asfaltová plocha o rozměrech 130 x 14 m, ochranná stěna v délce 100 m a výšky 4 m, betonové stoly pro občerstvení a odvodňovací strouha z plochy, protože se zde stahovala voda a vytvářel se močál. To nepomohlo a tak byl v následujícím roce vyhlouben menší rybník, asi 40 x 20 m kam se voda stahovala . Zároveň se stavěla i hlavní budova s přívodem pitné vody, elektřiny a odvodem kanalizace do Suché. V dalších dvou letech se přistavěla dílna a místnost pro sekací stroje na trávu, vybudovalo parkoviště, vyasfaltovaly se cesty v areálu, umístil se skutečný letoun Mig 17 a provedly některé sadové úpravy. Koncem roku 2010 byla prodloužena startovací asfaltová plocha na rozměr 270 x 14 m, u ochranné stěny je odkládací plocha pro modely ze zámkové dlažby , spojená s asfaltovým chodníkem v délce 100 m a na plochu jsou dva asfaltové chodníky. Začaly přípravné zemní práce pro vytvoření travnaté rozjezdové dráhy šikmo přes plochu, kterou by měli využívat i ultralehké letouny.

                                  

                                                                                                Takto vypadala plocha v roce 2004

                                   

                                                                                                  Budování příjezdové cesty

                                   

                                                                                        V roce 2006 vzniká asfaltová plocha

                                   

                                                                                                             Buduje se ochranná stěna

                                     

                                                                                                       Staví se baráček pro pořadatele

                                      

                                                                                 Majitel areálu Pavel Štern má radost jak to roste

                                       

                                                                                                              Hloubí se rybník a odvod vody

                                        

                                                                                                                       Staví se hlavní budova

                                     

                                                                                     Jsou postavené stoly pro občerstvení, včetně zábavy pro děti

                                      

                                                                                                   Chystá se létání o víkendu

                                      

                                                                                                       Večerní zákoutí u rybníka

                                      

                                                                                                                 Večerní létání

                                    

                                                                                             Celkový pohled na Modelpark v roce 2010

 

 

V Modelparku jsou organizovány akce leteckých a raketových modelářů.Letečtí modeláři, bez ohledu na příslušnost klubu zde pořádají soutěže kategorie RCEN, F3B, RCA, RCPa – parašutisté,soutěž kolem pylonů F3D a soutěže raketových modelářů. Největšími akcemi jsou ale propagační létání. Ať už je to Mezinárodní letecký den, Jarní soustředění jetů, Festival modelů raket, Polétání s jety , Drakiády a Setkání vrtulníků.

                               

                                                                                  Soutěže větroňů s elektropohonem kat. RCEN

                                 

                                                                                                Start modelů kategorie RCEN

                                  

                                                                            Při startu modelů kategorie F3B záleží na napnutí silonu

                                   

                                                                                         Soutěže kategorie F3B jsou nejnáročnější.

                                   

                                                                                                 Soutěže akrobatů mají již svou tradici

                                  

                                                                                            Akrobati připraveni k soutěži

                                                                                                                                 RC   parašutisty na Hopíku vynáší nahoru silné stroje

                                     

                                                                               Zakladatel soutěže Hopík Martin Wainer s parašutistou

                                      

                                                                                                          Combati před startem

                                         

                                                                                                              Piloti combatů sledují své modely

                                       

                                                                                                                 Soutěž kolem pylonů má krásné modely

                                        

                                                                                     Příprava modelů pro soutěž okolo pylonů musí být důkladná

                                        

                                                                                                                    Letecký den 2010

                                        

                                                                                                                    Jarní Polétání s jety

                                        

                                                                                                           Festival velkých modelů raket

                                      

                                                                                                                              Polétání s jety

                                       

                                                                                     Překrásně barevného tryskáče přivezl Petr Gubi vpravo

                                      

                                                                                                                              Drakiády

                                      

                                                                                                                                 Soutěže vrtulníků

                Budu pokračovat pozítří!