MK SEVERKA MODELPARK SUCHÉ 71 - XX

Přihlašovací formulář

Návštěvnost

0953927
dnes
Včera
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
338
490
4510
14117
953927

Kdo je připojen

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen

                                                                            Modelářský materiál - RETRO

 

     Občas se mi objeví v došlých emailech přehlídka různého zboží z domácnosti, které jsme si mohli koupit v minulosti a ti starší vědí, jak málo toho bylo v prodejnách s modelářskými potřebami. Nechci dělat přehlídku výrobků a ani nejsem jejich sběratelem, chtěl bych jen připomenout tu dobu z hlediska modeláře, který byl organizován ve Svazarmu. Kromně Prodejen s modelářským zbožím byl totiž Svazarm jedinou organizací odkud mohli modeláři získat modelářský materiál.

            Svazarm už od svého počátku podporoval hlavně kroužky mládeže přes aerokluby a později přes okresní výbory Svazarmu. Koncem sedmdesátých let Ústřední modelářská rada řešila podporu modeláství a tak byly prostředky děleny na kraje a odtut na okresy. Byl problém s dělením, protože každý kraj byl jiný a měl jiné podmínky, jiné počty členů a pod. Proto se přistoupilo na dělení tím způsobem, že se vyhlásila SOUŤĚŽ  AKTIVITY. Podle výsledků se potom v dalších letech dělilo na krajích a okresech vše, co přišlo v podobě materiálu mezi členy.

            I v našem klubu jsme museli na konci roku vždy vyplnit tabulku Hlášení o činnosti - soutěž aktivity, kterou vidíte v příloze. Z počátku jsme tomu nevěnovali moc pozornosti, protože všelijakých dotazníků a hlášení bylo moře. Jenže, když se na okrese rozděloval materiál pro kluby, které byly v Ústí čtyři, nebylo jiné měřítko, jak materál rozdělit a tak se použily body získané v této soutěži aktivity. Stejné dělení bylo i na kraji. Každý okres dostal materiál podle celkového počtu bodů v okrese.

          Já jsem byl členem krajské rady a tak jsem věděl, že k získání většího počtu bodů je velká aktivita a hlavně její podchycení do statistiky pro hlášení. Když jsem potom dělal předsedu klubu, dohodli jsme se na radě klubu o vyhlášení této soutěže, ale s bodovým hodnocením podle našich podmínek tak, aby nejvíce bodů získali ti, kteří se aktivně zapojují do činnosti klubu a tím získali i více materiálu, který jsme zozdělovali vždy na konci roku. Chci tady poznamenat, že náš klub byl jeden z nejbohatších v republice (díky prodeji hospodářského zařízení) a vypláceli jsme i cestovné na soutěže a pod. Přesto příděly materiálu byly nutné regulovat podle aktivity členů. 

             V počátcích šlo převážně o základní materiály pro stavbu modelů - balza, potahový papír, laky, raketové motory, menší motory detonační, stavebnice pro kroužky a pod. Jenže s přibývají dobou už byly přidělovány z kraje i zařízení pro klubovny ( komresory, hoblovky, pily, soustruhy , rádiové soupravy) a to už se vyplatilo evidovat vše co v klubu uděláme, aby jsme toto získali.Patřili jsme celá osmdesátá léta mezi 5 nejlepších klubů v kraji ze 75 !! Až se tomu nechce ani věřit, že tolik klubů bylo, ale je to pravda, dělal jsem i celoroční kalendáře soutěží a tak to mohu potvrdit.

         Pro evidenci všech aktivit jsme měli v klubu nástěnku na které byl velký graf obsahující seznam členů klubu a v druhém sloupci jednotlivé akce (soutěže, propagačky atd. viz dále kopie). Každému členovi se tu vždy zapsaly body v této akci, na konci roku jsme měli výsledky činnosti nejen každého z klubu, ale i celkově do Soutěže aktivity. Bylo to sice náročné to uhlídat, ale každý, kdo přišel do klubovny, tak si mohl zkontrolovat svou činnost a body . Samozřejmně, že se to mnoha členům nelíbilo, ale bylo to spravedlivé. Podíváte-li se do podmínek bodování, uvidíte, že nejvíce bodů bylo za práci časoměřiče , za propagačky a pod. to znamená za práci, kterou někteří nechtěli dělat i když mohli. Proto byl stanoven i nejnižší počet bodů pro fasování materiálu.

           Měli jsme jako klub z této soutěže kromně základních materiálů všechny potřebné stroje a získali celkem 13 rádiových souprav pro členy klubu.

          Byla to doba před 30 lety a fungovalo to do skončení Svazarmu v roce 1993, kdy skončila doba nedostatku materiálu, vyrůstaly nové prodejny a zásilkové společnosti, kde si můžeme nyní objednat vše,co potřebujeme a je to jen otázka našich financí, ale ne možností něco z materiálu sehnat.

               Tabulka hlášení pro okres, ale i kraj.

                              

 

             Vyhlášená soutěž aktivity v klubu Severka

                                

                                   

                                    

                                     

 

                                                                                                                                                                       Karel Jeřábek