MK SEVERKA MODELPARK SUCHÉ 71 - XX

Přihlašovací formulář

Návštěvnost

0932688
dnes
Včera
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
914
840
4506
14348
932688

Kdo je připojen

Právě přítomno: 63 hostů a žádný člen

                                                                   Pravidla pro létání v Modelparku

      

        

       

                                   Letiště MODELPARK je privátní modelářské letiště a provoz na něm se řídí těmito

                                    Pravidly pro létání s RC modely, pokyny Provozovatele a Správce letiště. 


                                    Pilot provozující RC model na tomto letišti výslovně souhlasí s pravidly 
                                    obsaženými v Pravidlech pro létání s RC modely na letišti MODEL PARK a bude se jimi řídit. 
                                    Před zahájením provozu se Pilot nahlásí u Správce letiště a seznámí se s Provozním řádem.

                                    Podmínkou zahájení provozu modelu je úhrada poplatku za užívání letiště ve výši 120,-Kč 

        
                                    Při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, podléhá provoz na letišti 
                                    přímým pokynům Řídícího letového provozu. S pravidly platnými pro daný den 

                                   seznámíŘídící letového provozu Piloty před zahájením létání. 

 

                               


                                                                                    PROVOZNÍ PRAVIDLA 

                                                Automobily je možno parkovat pouze ve vyhrazeném prostoru pro parkování 
                                         u konce příjezdové komunikace, mimo zatravněné plochy. Volný pohyb 
                                         vozidel mimo komunikace je na Letišti zakázán. Při organizovaných akcích 
                                         jsou řidiči povinni dbát pokynů Pořadatelů. 
                                         Piloti jsou plně odpovědni za provoz svých vysílačů a koordinaci 
                                         frekvence (kanálu) s ostatními piloty. Pro zvýšení bezpečnosti provozu 
                                         vysílačů v pásmu 35 a 40 MHz je k dispozici Frekvenční tablo s kolíčky, 
                                         na kterých je vyznačeno číslo kanálu. 
                                         Před zapnutím vysílače je pilot povinen svůj vysílač opatřit kolíčkem s 
                                        vyznačeným číslem kanálu, na kterém jeho vysílač vysílá. 
                                        V případě obsazení požadovaného kanálu nesmí Pilot vysílač zapínat, a je 
                                        nutno vyčkat až model provozovaný, řízený na totožné frekvenci dolétá a                                                                                                                               kolega Pilot vrátí kanálový kolíček nazpět na Frekvenční tablo. 
                                        V případě obsazení po sobě jdoucích kanálů si ověřte, zda se navzájem nerušíte. 
                                        Provoz vysílačů v pásmu 2,4 GHz není z důvodu možné frekvenční kolize 
                                        nijak omezen. 
                                        Piloti jsou povinni si navzájem zkoordinovat svůj provoz modelů na 
                                        letišti tak, aby nedošlo ke vzájemným kolizím a nehodám a tím zabránili 
                                        vzniku škod. 
                                        Za škody vzniklé porušením těchto Provozních pravidel, jak na majetku, 
                                        tak na zdraví plně odpovídá Pilot. Doporučujeme pilotům mít pro tyto 
                                        případy sjednané pojištění. 
                                        Při porušení těchto pravidel je Správce letiště, Provozovatel letiště 
                                        případně Řídící letového provozu oprávněn přikázat Pilotovi ukončit let. 
                                        Správce letiště nebo Provozovatel letiště je oprávněn případně vykázat 
                                        z areálu Letiště ty osoby, které svým chování znepříjemňují, ohrožují 
                                        nebo omezují ostatní uživatele. 
                                        Návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu Letiště pořádek

 

 

                                        .

                                                                     BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 


                                  Letový prostor pro provoz modelů je vymezen začátkem asfaltové dráhy – 
                                  bližší hranou asfaltové dráhy od bezpečnostní sítě. Tato linie je 
                                  označována jako tzv. SAFETY LINE, která tento prostor vymezuje. Porušení 
                                  této bezpečné letové zóny je důvodem k okamžitému ukončení letu modelu. 
                                  Do prostoru mezi ochranou síť a asfaltovou dráhu smí pouze Piloti a 
                                  jejich pomocníci. 
                                  Pilot je plně zodpovědný své pomocníky a za provoz a pilotáž svého 
                                  modelu. Za škody vzniklé touto činností, jak na majetku, tak na zdraví 
                                  plně odpovídá pilot. Za osoby mladší 18-ti let zodpovídá jeho zákonný 
                                  zástupce. Doporučujeme pilotům mít pro tyto případy sjednané pojištění. 
                                  Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami ve dnech 
                                  pondělí až pátek je vyhrazena následující doba: 
                                  o pohon pístovými motory do 50ccm a turbíny 9.00 - 19 hod.
                                  a pohon pístovými motory nad 50ccm 9.00 - 19.00hod.

                                      Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami v sobotu a 
                                  neděli je vyhrazena následující doba: 
                                  o pohon pístovými motory do 50ccm a turbíny 10.00 -  19.00 hod
                                  a pohon pístovými motory nad 50ccm 10.00 - 19.00 hod. 

                                        Provoz (tréning) pilotáže obřích modelů s pístovými motory, které 
                                   dosahují vyšších letových hladin a tím pronikavějšího šíření hluku do 
                                   přilehlých lokalit, je nutné vždy předem dohodnout se Správcem letiště 
                                   nebo jeho Provozovatelem. Pro tyto účely budou dohodnuty individuální 
                                   podmínky. 
                                   Provozní doba může být Správcem letiště nebo jeho Provozovatelem 
                                   upravena dle potřeby

                                       Výjimkou je provoz při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, kdy 
                                   provoz podléhá přímým pokynům Řídícího letového provozu nebo Řediteli 
                                   soutěže. 

 

                                                                                    Majitel letiště   Pavel Štern.